Tutustu tuotteeseen, joka kehittää hahmottamista

Lukiklinikka

Lukiklinikka on vuonna 2011 perustettu yritys, jonka tavoitteena on rakentaa luku- ja kirjoitustaito henkilöille, joille lukutaidon oppiminen on viivästynyt vaikean dysleksian tai muun ongelman johdosta. Tieteelliset tutkimukset vahvistavat, että hyvin suunniteltu ja toteutettu opetus korjaa lukivaikeuden taustalla olevia neurologisia poikkeavuuksia.

Kannattaako lukutaidon kehitykseen panostaa? Kuvitellaan kiekkoilija, joka luistelee heikosti. Miten toistuvat epäonnistumiset vaikuttavat pelisuorituksiin ja minäkuvan rakentumiseen? Kaukalon sijaan oppijan minäkuva rakentuu koulussa luku- ja kirjoitustaitoon. 

Yksilöllinen ja tehokas lukivaikeuden korjaava opetus perustuu on dynaamiseen arviointiin. Dynaaminen arviointi huomioi piilevät taidot eli niin sanotun lähikehitysvyöhykkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lievissä lukivaikeuksissa kaksi ohjaustuntia riittää korjaamaan lukutaidon oikeille urille. Lukiklinikan kehittämä lukivaikeuden korjaavan opetuksen menetelmä tuottaa lukukokemuksia, jotka saavat kirjojen ääreen.

Seuraa FB-kirjoituksia!

Ota yhteyttä